• header5.jpg
  • Haeder002.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • Sport.jpg
  • header-vaikai.jpg

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS VERTINIMO IŠVADOS

Mokykloje nuo 2016 m. lapkričio 28 d. iki gruodžio 1 d. atliktas mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas. Vizito metu stebėtos 57 ugdymo veiklos, įskaitant bendrojo ugdymo dalykų pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus, klasės valandėles, specialiosios pedagogikos bei logopedines pratybas.

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS GILUMINIO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 2016 m.

2.4.1 Mokymosi motyvacija

Stipriosios pusės
Atlikus įvertinimą mokinių, tėvų ir mokytojų nuomonė sutampa, kad mokiniams patinka mokytis mūsų mokykloje.