• header5.jpg
  • Sport.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header-vaikai.jpg

2017–2019 metų strateginiai veiklos tikslai ir uždaviniai

1.Tikslas. Užtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą.

Uždaviniai:

1.1.Tobulinti ir įvairinti ugdomosios veiklos formas ir metodus.

1.2. Kryptingai plėtoti vadovų ir mokytojų kompetencijas.

1.3. Tobulinti įsivertinimo ir duomenų panaudojimo procesą.

2. Tikslas. Stiprinti mokyklos bendruomenės kultūrą.

Uždaviniai:

2.1. Tobulinti mokyklos įvaizdį ir identitetą, plėtoti projektines veiklas.

2.2. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais ir socialiniais partneriais.