• mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Sport.jpg
  • header5.jpg
  • Haeder002.jpg

standartizuoti testai 300x200

Balandžio 19–gegužės 5 dienomis 2, 4, 6 ir 8 klasių moksleiviai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Šio patikrinimo tikslas – įvertinti mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus ir gavus duomenis numatyti, kaip tobulinti ugdymą, kad kiekvienas mokinys pasiektų geriausių rezultatų. Mokiniai atliks Nacionalinio egzaminų centro paruoštus testus, kurie bus vertinami pagal pateiktas vertinimo instrukcijas.

Kiekvienam patikrinime dalyvavusiam mokiniui Nacionalinis egzaminų centras parengs detalią ataskaitą apie pasiekimus – ją matys tik pats mokinys, jo tėvai ir už mokinio ugdymą atsakingi mokyklos darbuotojai. Ataskaita mokiniui ir jo tėvams bus įteikta iki mokslo metų pabaigos. Ataskaitos duomenys parodo, kokios kiekvieno dalyko sritys mokiniui sekasi gerai, o kur reikia pasistengti, taip pat mokinio pasiekimų lygį visos Lietuvos mokinių mastu.

4, 6 ir 8 klasių mokiniai atsakys ir į mokinio klausimyną. Remiantis gautais duomenimis mokyklai (savivaldybei) yra apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos klimatas, patyčių situacija mokyklose, mokinio savijauta mokykloje, mokinio mokėjimas mokytis, mokyklos sukuriama pridėtinė vertė ir pan.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo grafikas