• header5.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • Sport.jpg
  • Haeder002.jpg

logotipas
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

43182017_10214436807132255_5987463321505234944_n.jpglogo erasmus.jpg

Projekto tikslas – ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų gamtosaugines kompetencijas, keistis gerosios praktikos idėjomis apie aplinkos, mokslo ir darnaus vystymosi dermę priešmokykliniame ugdyme.

Projektas „Busy Bee” („Darbšti Bitutė”) apjungia patyriminį ugdymą ir gamtosauginio ugdymo veiklas.

Šalys dalyvės: Estija, Latvija, Švedija, Islandija, Lietuva.

Projekto vykdymo laikas: 2018-2020 m.

 

 logo projekto.jpg       logo erasmus.jpg

Projekto tikslas - praturtinti ugdymo programas žaidimais, integruojant kultūrines, socialines ir menines veiklas, aktyviau įtraukiant gabių ir turinčių mokymosi ar bendravimo sunkumų mokinius į mokyklos gyvenimą.

Projekto veiklose mokiniai mokysis tolerancijos ir draugystės  bendraudami su kitų tautybių vaikais. Mokytojai bendradarbiaus lyginant švietimo sistemas, mokyklų, klasių, net savo socialinį gyvenimą. Projektinės veiklos dėka, mokiniai ir mokytojai dalinsis patirtimi ir idėjomis kaip ugdyti motyvaciją mokytis.

Šalys dalyvės: Rumunija, Italija, Bulgarija, Portugalija, Turkija, Lietuva.

Projekto vykdymo laikas: 2018-2020 m.

zenklas_2015 04 13.jpg

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, kurio vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. 

Apie projektą

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001.
Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Programa Lions Quest

 

Paauglystės kryžkelės – įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus.

Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 programa.

Projektas vanduo

Nordplus Junior mobilumo projektas "Save water, save life" (Saugai vandenį, saugai gyvenimą) (Nr.NP JR-2016/10336)

Vykdomas 2016-2017 m. m.

augink rupinkis mylek

Projekto laikotarpis nuo 2017 m. gegužės mėnesio  iki 2018 m. gegužės mėnesio. Šviečiamąją gyvulininkystės programą įgyvendina Žemės ūkio ministerija