• header5.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • Haeder003.jpg

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos strateginis veiklos  planas 2017-2019 metams, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2017-01-24 įsakymu Nr. , pritarta Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A-125;

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos ugdymo planas 2016-2017 mokslo metams, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2016-08-31 įsakymu Nr.V- 159;

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos metinis veiklos planas 2017 metams, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2016-02-18 įsakymu Nr. 30;

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaita, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2017-02-28 įsakymu Nr. MVA-1.