• header5.jpg
 • Haeder002.jpg
 • Sport.jpg
 • header-vaikai.jpg
 • mokykla_fasadas.jpg

logotipas
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Mokinių taryba – mokinių aukščiausia savivaldos institucija, sudaroma iš 5–10 klasių seniūnų, pavaduotojų ir savanorių.

Mokinių tarybos funkcijos:

 • atstovauti mokinių interesams, skatinti demokratiškumo ugdymą mokykloje;
 • inicijuoti ir organizuoti mokyklos kultūrinius ir sportinius renginius, talkas, labdaros akcijas mokyklos bendruomenės ir visuomenės labui;
 • teikti siūlymus dėl mokyklos nuostatų, mokyklos darbo tvarkos taisyklių pataisų, ugdymo turinio diferencijavimo, mokymo organizavimo tvarkos, veiklos programos ir kitais praktiniais mokymo veiklos klausimais;
 • spręsti praktinius mokinių drausmės ir elgesio klausimus.

Kuo svarbi mokinių savivalda?

 • skatina pilietinį aktyvumą;
 • ugdo kolektyvinę atsakomybę;
 • skatina socialinę atsakomybę;
 • ugdo ateities lyderius;
 • suteikia bendravimo ir bendradarbiavimo patirties.

MOKINIŲ TARYBA 2020–2021 m. m.

Mokinių tarybos pirmininkė – Ugnė Čepulytė (8 kl.)

Nariai:

 • Dovydas Genutis (5a)
 • Juras Jagminas (5a)
 • Aretas Sipavičius (5b)
 • Urtė Muzikevičiūtė (5b)
 • Emilija Laugalytė (6 kl.)
 • Meida Bratanaitė (6 kl.)
 • Gabija Sedekerskytė (6 kl.)
 • Armandas Lukašovas (7)
 • Ąžuolas Zavaliauskas (8)