• mokykla_fasadas.jpg
 • Haeder002.jpg
 • header5.jpg
 • header-vaikai.jpg
 • Sport.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Mokinių taryba – mokinių aukščiausia savivaldos institucija, sudaroma iš 5–8 klasių seniūnų, pavaduotojų ir savanorių.

Mokinių tarybos funkcijos:

 • atstovauti mokinių interesams, skatinti demokratiškumo ugdymą mokykloje;
 • inicijuoti ir organizuoti mokyklos kultūrinius ir sportinius renginius, talkas, labdaros akcijas mokyklos bendruomenės ir visuomenės labui;
 • teikti siūlymus dėl mokyklos nuostatų, mokyklos darbo tvarkos taisyklių pataisų, ugdymo turinio diferencijavimo, mokymo organizavimo tvarkos, veiklos programos ir kitais praktiniais mokymo veiklos klausimais;
 • spręsti praktinius mokinių drausmės ir elgesio klausimus.

Kuo svarbi mokinių savivalda?

 • skatina pilietinį aktyvumą;
 • ugdo kolektyvinę atsakomybę;
 • skatina socialinę atsakomybę;
 • ugdo ateities lyderius;
 • suteikia bendravimo ir bendradarbiavimo patirties.

MOKINIŲ TARYBA 2021–2022 m. m.

Nariai:

 • Lukas Žukauskas (5a)
 • Elzė Šimaitytė (5a)
 • Adelė Gedminaitė (5a)
 • Gustė Valantinaitė (5a)
 • Luka Jakubkaitė (5b)
 • Kamilė Stočkutė (5b)
 • Adelė Janulytė (6a)
 • Gabija Minčinauskytė (6a)
 • Emilė Petkevičiūtė (6a)
 • Žygimantas Vozgirdas (6a)
 • Patricija Bielskytė (6b)
 • Luknė Vaitkevičiūtė (6b)
 • Pijus Dovydaitis (7)
 • Emilija Laugalytė (7 kl.)
 • Meida Bramanaitė (7 kl.)
 • Miglė Blodžiūnaitė (7 kl.)
 • Viltė Tamošaitytė (7)
 • Ieva Zavaliauskaitė (7)
 • Vytautį Jarašiūnaitė (8)
 • Patricija Gedminaitė (8)
 • Mintė Navickaitė (8)
 • Benas Krivickas (8)
 • Armandas Lukašovas (8)