• header-vaikai.jpg
  • header5.jpg
  • Haeder002.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • Sport.jpg

Moksleivių, klasių  komplektų skaičius, mokytojų skaičius, kiti duomenys apie mokyklą 2017–2018 m. m.

Už didelius Sofijos ir Vladimiro Zubovų nuopelnus lietuvių tautai ekonomikos, kultūros ir ypač švietimo srityje 1933 metų rugsėjo 6 dieną Ginkūnų mokykla buvo pavadinta “Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pradžios mokykla”.

Video

Zubovų įkurta,
O Ginkūnų mokykla,
Į gyvenimą tiesi kelius.
Nuo Šiaulių netoli
Tu esi mūs širdy,
Nes čia radom antruosius namus.

1902m

(nuotraukoje mokyklos pastatas 1902 metais)

1896 m. – grafai Zubovai įkūrė slaptą pradinę mokyklą.

1904 m. – carinė valdžia leido Ginkūnuose steigti mokyklą.