• Haeder002.jpg
  • header5.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • Sport.jpg
  • header-vaikai.jpg

2019–2020 mokslo metai.

Priešmokyklinio ugdymo grupės – Raimonda Aušbikavičienė, Indrė Šeškevičiutė, Rita Zemeckienė

1a kl. –  Dalia Timinskaitė

1b kl. –  Evelina Ražinskienė

2a kl. – Asta Gudauskienė

2b kl. – Janina Baškytė

3a kl. – Ilona Jankauskienė

3b kl. – Kristina Montvilienė

4a kl. – Rasa Gružienė

4b kl. – Asta Patapkinienė

5 kl. –  Aušra Višniauskienė (lietuvių kalba ir literatūra)

6 kl. –  Giedrė Savickienė (muzika)

7 kl. – Rasa Sidabrienė (anglų kalba)

8 kl. – Asta Povilaitytė (matematika, informacinės technologijos) 

Zita Urbietienė (anglų kalba) 

Laima Vaičiulienė (rusų kalba) 

Kamilė Jaraitė (vokiečių kalba)

Virginija Motuzienė (gamta ir žmogus, biologija, chemija)

Zita Bagamulskienė (fizika) 

Alina Šivickaitė (istorija) 

Vilma Urniežienė (geografija, bibliotekininkė)

Romena Ruškienė (informacinės techn.)

Laima Malakauskienė (etika) 

Jolanta Murzienė (tikyba) 

Romualda Katauskaitė (dailė, technologijos)

Paulius Andruškevičius (technologijos) 

Nijolė Liaudanskienė (šokis) 

Albinas Klumbys (kūno kultūra, žmogaus sauga) 

Jadvyga Jurevičienė (kūno kultūra)

Daiva Juknienė (neformalus švietimas)

Daiva Gasaitienė (logopedė, specialioji pedagogė)

Mokytojai metodininkai –10

Vyresnieji mokytojai – 19

Mokytojai – 3