• mokykla_fasadas.jpg
  • Haeder003.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header5.jpg

2017–2018 mokslo metai.

Priešmokyklinio ugdymo grupė – Asta Patapkinienė, Inga Šležienė

Priešmokyklinio ugdymo grupė – Kristina Montvilienė

1a kl. – Rasa Gružienė

1b kl. – Asta Patapkinienė

2a kl. – Vitalija Jokubaitienė

2b kl. – Dalia Timinskaitė

3 kl. – Janina Baškytė

4 kl. – Ilona Jankauskienė

5 kl. – Asta Povilaitytė (matematika, informacinės techn.)

6 kl. – Aušra Višniauskienė (lietuvių k.)

7 kl. – Zita Urbietienė (anglų k.)

8 kl. – Rasa Sidabrienė (anglų k., informacinės techn.)

9 kl. – Virginija Motuzienė (gamta ir žmogus, biologija, chemija)

Asta Stancelienė (lietuvių k.)

Alina Šivickaitė (istorija, pilietiškumo pagr.)

Laima Vaičiulienė (rusų k.)

Vilma Urniežienė (geografija, bibliotekininkė)

Romualda Katauskaitė (dailė, technologijos)

Romena Ruškienė (matematika, informacinės techn.)

Albinas Klumbys (kūno kultūra, žmogaus sauga)

Giedrė Savickienė (muzika)

Povilas Bubelis (technologijos)

Laima Malakauskienė (etika)

Jolanta Murzienė (tikyba)

Nijolė Liaudanskienė (šokis)

Antanas Briedis (fizika)

Jadvyga Jurevičienė (kūno kultūra)

Laima Steponavičienė (socialinė pedagogė)

Daiva Gasaitienė (logopedė, specialioji pedagogė)

Mokytojai metodininkai –10

Vyresnieji mokytojai – 20

Mokytojai – 1