• Haeder002.jpg
  • Sport.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header5.jpg
  • header-vaikai.jpg

2018–2019 mokslo metai.

Priešmokyklinio ugdymo grupės – Evelina Ražinskienė, Inga Šležienė, Rita Zemeckienė

1a kl. –  Asta Gudauskienė

1b kl. –  Janina Baškytė

2a kl. – Ilona Jankauskienė 

2b kl. – Kristina Montvilienė

3a kl. – Rasa Gružienė

3b kl. – Asta Patapkinienė

4 kl. – Dalia Timinskaitė

5 kl. –  Giedrė Savickienė (muzika) 

6 kl. –  Rasa Sidabrienė (anglų kkalba)

7 kl. – Asta Povilaitytė (matematika, informacinės techn.)

8 kl. – Aušra Višniauskienė (lietuvių kalbq) 

Zita Urbietienė (anglų kalba) 

Laima Vaičiulienė (rusų kalba) 

Asta Plukienė (vokiečių kalba)

Virginija Motuzienė (gamta ir žmogus, biologija, chemija)

Zita Bagamulskienė (fizika) 

Alina Šivickaitė (istorija) 

Vilma Urniežienė (geografija, bibliotekininkė)

Romena Ruškienė (informacinės techn.)

Laima Malakauskienė (etika) 

Jolanta Murzienė (tikyba) 

Romualda Katauskaitė (dailė, technologijos)

Paulius Andruškevičius (technologijos) 

Nijolė Liaudanskienė (šokis) 

Albinas Klumbys (kūno kultūra, žmogaus sauga) 

Jadvyga Jurevičienė (kūno kultūra)

Laima Steponavičienė (socialinė pedagogė)

Daiva Gasaitienė (logopedė, specialioji pedagogė)

Mokytojai metodininkai –10

Vyresnieji mokytojai – 20

Mokytojai – 1