• Haeder002.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Sport.jpg
  • header5.jpg

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-357 „Dėl priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo" 6 punktu, prašymai mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami nuo sausio 2 dienos.