• mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Sport.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header5.jpg

logotipas
 
ES fondu logo  EDUKA dienynas  valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Informuojame, kad  LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais“ nustatė

, kad pagrindinio ugdymo 5–10 klasės mokinys, 2019–2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo.

Be to, informuojame, kad 2019–2020 mokslo metais planuoti nacionaliniai pasiekimų patikrinimai 4 pradinio ir 8 pagrindinio ugdymo programų klasių mokiniams nevyks.