• header-vaikai.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header5.jpg
  • Sport.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Paveikslėlis1.jpg

Kviečiame mokinių tėvelius 2023 m. balandžio 19 d. (trečiadienį) 15.30-19 val. į individualius pokalbius su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija.

Elektroniniame dienyne TAMO išsiųstas laiškas su nuoroda, kur galite užsiregistruoti pokalbiui su pageidaujamu mokytoju.

Mokyklos administracija