• Haeder002.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • header5.jpg
  • Sport.jpg

Mūsų mokyklos 8 klasės mokinė Rusnė tapo rajoninio kraštotyrinio-kūrybinio konkurso „Lietuvos šimtmetis: asmenybės ir įvykiai“ konkurso laimėtoja.

 

Mūsų mokyklos mokiniai nuo lapkričio mėnesio įsitraukė į Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT) organizuojamus renginius: dalyvavo kasmetinės gerumo akcijos „Maltiečių sriuba“ renginyje skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės, konferencijoje „Savanorystė – tai tavo laikas sau“ Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, kepė sausainius ir gamino sveikinimo atvirutes, kartu su MOPT savanoriais aplankė globojamus žmones ir pasveikino juos su artėjančiomis šventėmis.

Organizuodami akciją siekėme kurti tylesnę mokyklą, sveiką aplinką mokiniams, mokyklos darbuotojams, ugdant vaikų supratimą apie triukšmą buvo siekiama ne tik pabrėžti jautrumą neigiamam triukšmo poveikiui, bet ir ugdyti atsakomybę dėl pačių keliamo triukšmo.

zygio aptarimas

Būrelio „Pažink savo kraštą“ nariai dalyvavo Meškuičių gimnazijoje vykusioje apskritojo stalo diskusijoje „Laisvės kovotojų keliais“. Jie prisiminė rudenį vykusį žygį, peržiūrėjo Kužių ir Meškuičių gimnazijų mokinių sukurtą filmą, dalyvavo viktorinoje, lobio paieškoje... Mūsų mokiniams labai patiko išvyka, šiltas priėmimas, linksmos užduotys. Tikimės visus dalyvius pavasarį pasikviesti į svečius savo mokykloje.

Gruodžio 7 d. mokykloje lankėsi Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai ir Savanoriškų saugos būrių (SSB) nariai. Pokalbyje su 5 klasės mokiniais svečiai kalbėjo apie pavojus, kurie ištinka neatsargiai elgiantis su pirotechnikos priemonėmis, akcentavo, kad kasmet įvyksta labai daug skaudžių nelaimių, paaiškino mokiniams, kas turi teisę įsigyti ir naudotis pirotechnika („Civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys“), priminė ir apie saugų elgesį ant ledo.

Šakynoje įvyko Šiaulių rajono 2018 metų geriausių kraštotyrininkų apdovanojimo šventė. Mūsų mokyklos aštuntos klasės mokinė Rusnė Griciūtė tapo Metų jaunąją kraštotyrininke. Rusnė nuo penktos klasės įsitraukė į būrelio „Pažink savo kraštą“ veiklą ir dalyvaudavo kraštotyrinių darbų konkursuose.

Gruodžio 3 d. Pavenčių mokykloje vyko Šiaulių rajono bendrojo lavinimo mokyklų Kalėdinis šaškių turnyras.

2019 Idomi savaite1

Mokslas iš tiesų gali būti įdomus, žavus ir smagus. Tam kartais tereikia tik šiek tiek kūrybiškumo ir žinių. Lapkričio 19–23 dienomis mokykloje vyko „Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų savaitė“. Visą savaitę mokiniai turėjo galimybę dalyvauti įvairiuose organizuojamuose renginiuose. Geografijos diena sudomino mokinius viktorina. Istorijos dienos renginiuose buvo minimas Lietuvos kariuomenės šimtmetis. Vyko susitikimai su kariškiais, parodos atidarymas, integruotos istorijos-pilietiškumo pamokos, kraštotyrinių darbų pristatymas. Gamtos ir chemijos mokslų dieną buvo vykdomos patyriminės veiklos: „paslaptingas gamtos pasaulis“ ir „linksmieji chemijos bandymai“.