• Haeder002.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Sport.jpg
  • header5.jpg

Informuojame, kad  LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais“ nustatė

92166044_2785451614905236_4329043514986856448_n.jpg

Kasmet Lietuvos geografijos mokytojų asociacija organizuoja geografijos olimpiadą MANO GAUBLYS.

Mokyklos vaikams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas (tame tarpe ir visiems priešmokyklinio ugdymo vaikams) yra paruošti sauso maisto daviniai (pilno grūdo makaronai, lęšiai, saulėgrąžų aliejus, rudasis cukrus, lazdynų riešutai) už kovo 16–27 d. laikotarpį. 

  1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą organizuosime pagal Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą, kuris skelbiamas mokyklos svetainėje https://www.ginkunumokykla.lt/
  2. Pamokų ir užsiėmimų laikas ir naujas pamokų tvarkaraštis pateikiamas ir el. dienyne Eduka, ir mokyklos svetainėje https://www.ginkunumokykla.lt/

Nuo 2020-03-30 d. ugdymo procesą organizuosime nuotoliniu būdu:

Kviečiame dalyvauti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vykdomoje 1-12 kl. mokinių tėvų apklausoje, kurios tikslas – įvertinti tėvų vaidmenį ir poreikius, apsaugant vaikus nuo psichoaktyviųjų medžiagų (alkoholio, tabako, narkotikų ir kt.) vartojimo.