Spausdinti
 1. Ramutė Arbačauskienė, mokytojo padėjėja
 2. Aldona Balčiūnienė, valytoja
 3. Dmitrij Begunov, kompiuterių priežiūros specialistas
 4. Lina Beržanskienė, auklėtojo padėjėja
 5. Laura Beržinskienė, dietistė (vaiko auginimo atostogos)
 6. Diana Brazienė, virėja
 7. Gražina Gedminienė, virėja
 8. Rasa Jakutienė, auklėtojo padėjėja
 9. Larisa Kivylienė, rūbininkė-budėtoja
 10. Rita Kuznecova, auklėtojo padėjėja
 11. Vida Laucienė, raštvedė
 12. Aidas Lazauskas, ūkvedys
 13. Vitalija Pavlavičienė, virėja (vaiko auginimo atostogos)
 14. Rasa Račkauskienė, virtuvės darbininkė
 15. Adriana Rakauskaitė, auklėtojo padėjėja
 16. Virgilijus Raugas, darbininkas
 17. Audronė Rimdžiuvienė, valgyklos vedėja
 18. Jolanta Rutkauskaitė, kiemsargė, valytoja
 19. Kristina Savickienė, auklėtojo padėjėja
 20. Agnė Steponavičienė, sekretorė
 21. Irma Strolienė, auklėtojo padėjėja 
 22. Sandra Šalkuvienė, auklėtojo padėjėja
 23. Dalia Tamašauskienė, auklėtojo padėjėja
 24. Nijolė Tamulienė, valytoja
 25. Romualdas Tamulis, vairuotojas
 26. Vilma Urniežienė, bibliotekininkė
 27. Jurgita Valienė, auklėtojo padėjėja
 28. Rasa Valienė, virtuvės darbininkė
 29. Dalia Vasilkevičienė, valytoja
 30. Violeta Vileikienė, virėja
 31. Genovaitė Žiauberienė, valgyklos vedėja
 32. Edgaras Žymantas, darbininkas
 33. Olga Žurauskienė, valytoja