Spausdinti

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. rugsėjo 1 d. progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-95(1.2).