Spausdinti

zenklas_2015 04 13.jpg

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, kurio vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. 

Apie projektą

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Mūsų mokykla gavo priemonių 1–8 klasėms už 7065,19 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Daugiau apie projektą https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/