Spausdinti

Siekiant skatinti jaunųjų matematikų mokslinį mąstymą, išradingumą, kūrybiškumą, lavinti gabių mokinių intelektualinius gebėjimus, tobulinti savarankiško mąstymo nestandartinėse situacijose įgūdžius, dr. Bronislovo Burgio labdaros ir paramos fondas kovo 2 dieną Šiaulių universitete organizavo Šiaulių krašto jaunųjų matematikų (7-9 klasių) konkursą „Visi pakviesti! Bus ir pagerbtų!“.

Konkurso metu buvo pateikti du testai – bendrojo išprusimo ir matematikos. Rezultate išprusimo testo įvertis sudarė ne daugiau 20 procentų. Matematikos testą sudarė 22 uždaviniai.
Mūsų mokyklą sėkmingai atstovavo keturi mokiniai: septintokas Danas Š., aštuntokai Rusnė G., Arnas B. ir Kristupas D. Džiuginantį rezultatą parodė mūsų Arnas: iš 76 moksleivių jis užėmė 7 vietą ir gavo solidžią piniginę premiją. Sveikiname, džiaugiamės ir linkime sėkmės ateityje.
Matematikos mokytoja Asta