• Haeder002.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header5.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Sport.jpg

Mokyklų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ne tik padeda kurti tolerantišką kultūrinį dialogą tarp įvairių kultūrų mokinių, bet ir papildo mokymo procesą įvairia patirtimi, skatina mokymosi motyvaciją. Tuo jau yra įsitikinusi Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos bendruomenė, kuri šiuo metu pradeda vykdyti trečią tarptautinį „Erasmus+“ projektą.

proj 1.jpg

Mokyklos mokytojų komanda – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romena Ruškienė, mokytojos Rasa Sidabrienė ir Asta Povilaitytė – sugrįžo iš Turkijos Injė miesto, kuriame vyko pirmasis tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Learning for my future“ dalyvių susitikimas. Šiame projekte kreipiamas dėmesys į mokinių savarankišką ugdymąsi, pasitelkiant patrauklias skaitmenines veiklas, integruojant naujus įgūdžius į savo būsimą mokymąsi. Projektas apima keitimąsi žiniomis ir patirtimi tarp mokyklų partnerių, dalyvaujančių tarptautiniuose „eTwinning“ ar Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, jų bendravimą ir socializaciją, ugdymo procese taikomų metodų, pedagoginių žinių, turinio konteksto (socialinio, kultūrinio ir kt.) derinimą ir keitimąsi pedagogine patirtimi.

Projekto „Learning for my future“ partnerės Turkija, Rumunija, Čekija, Ispanija ir Lietuva per pirmąjį susitikimą pristatė savo mokyklas, turėjo galimybę susipažinti su šalių švietimo sistemomis, skaitydami pranešimus dalijosi mokymo ir mokymosi metodais, aptarė svarbiausius projekto klausimus ir suplanavo būsimas jo veiklas. Mokytojai, apsilankę vienoje iš Injė miesto mokyklų, turėjo galimybę pabendrauti su mokytojais ir mokiniais, dalyvauti su jais bendrose veiklose.

Po darbinių susitikimų Turkijos mokyklos mokytojai savo naujuosius partnerius supažindino su nuostabiomis miesto apylinkėmis, šalies kultūriniu ir kulinariniu paveldu.

Pirmasis projekto dalyvių susitikimas buvo labai šiltas. Tikime, kad nuoširdus kolegų bendravimas peraugs į ilgą draugystę, o mokinių laukia įdomios, naudingos veiklos ir naujos pažintys su bendraamžiais iš kitų šalių.