• Sport.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header5.jpg

Šiaulių dramos teatre šventiniame Mokytojų dienos minėjime ant scenos, kaip viena iš kandidačių į Šiaulių rajono Metų mokytojo nominaciją buvo pakviesta ir mūsų mokyklos biologijos mokytoja metodininkė Virginija Motuzienė.

72430084_2408769102573491_7686601256235696128_n.jpg

Ji kolegų ir mokinių vertinama, kūrybinga, atsakinga ir reikli pedagogė. Ugdymo procese intensyviai taiko informacines-komunikacines technologijas, sudaro sąlygas mokinių saviraiškai ir kūrybiškumui plėtotis (nuolat veda pamokas netradicinėse erdvėse ir išvykose). Virginija dalinasi savo pedagogine patirtimi su kolegomis - yra parengusi kelias kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizavusi seminarus, pristato pranešimus, veda atviras, integruotas pamokas. Mokytojos rengti mokiniai kiekvienais metais tampa rajono, šalies olimpiadų, konkursų nugalėtojais. Mokytoja aktyviai prisideda įgyvendinant su ugdymu susijusius tarptautinius, respublikinius, rajono ir mokyklos projektus.
Didžiuojamės, kad turime TOKIĄ mokytoją!
Pavaduotoja ugdymui Romena Ruškienė
P.S. Nuotraukos Zigmo Ripinskio