• header-vaikai.jpg
  • Sport.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header5.jpg
  • Haeder002.jpg

33040183 1639053916211684 5853029711269068800 n
Gegužės 16 dieną literatūros pamoka 8 klasės mokiniams vyko Ginkūnų bibliotekoje. Pamokos tema „Senoji ir šiandieninė knygnešystė“. Sužinojome labai daug įdomių dalykų. Buvo gera proga prisiminti, ką Lietuva turi savito, ko neturi kitos šalys. Tai ir Kryžių kalnas, ir žodis „knygnešys“, ir net 140 tarmių... Pagrindinė tema buvo apie knygnešius. Prisiminėme, kad Lietuvoje po 1863 metų sukilimo viešose vietose buvo uždrausta kalbėti lietuviškai. Taip pat buvo uždrausta ir lietuviška spauda. Visur vyravo rusų kalba.

Karaliaučiuje buvo spausdinamos lietuviškos knygos, kurias knygnešiai slapta gabendavo į gimtąjį kraštą. Knygas dažniausiai gabendavo prastu oru, nes buvo didelė tikimybė, kad tada žandarai jų nepersekios. Knygnešiai buvo tikrai drąsūs žmonės, kurie nebijodavo net mirti. Sužinojome, kad šių drąsių žmonių buvo ir Ginkūnų apylinkėse. O ką galime vadinti knygnešiu šiais laikais? Tai, tikriausiai, paprasti žmonės, iš bibliotekos nešantys knygas tėvams, seneliams, neįgaliems žmonėms. Ši pamoka visiems buvo labai naudinga, nes pagilino žinias apie knygnešius bei savo krašto istoriją.
Raminta Lelytė, 8 klasės mokinė